Một số điều khoản mua hàng: Sản phẩm GoodFoodVn cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, tiêu chuẩn, nhãn hàng, nhãn hiệu, hạn sử dụng… của sản phẩm do GoodFoodVn cung cấp & phân phối theo quy định của cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam. Mọi khiếu nại phát sinh của Khách hàng sẽ được xử lý phù hợp với pháp luật hiện hành […]

Main Menu